Základní informace

Dobrý den, jmenuji se Jiří Vaculík a jsem freelance vývojář mobilních aplikací pro Android. Aplikace vyvíjím hlavně v jazyce Kotlin, a pokud je to potřeba tak ještě i v jazyce Java.

Mimo to se zajímám i o vývoj aplikací pro hlasové asistenty pomocí Actions on Google a Firebase.

Ve volném čase pořádám komunitní akce v rámci skupiny GDG Olomouc.

Jsem absolventem oboru Informatika a výpočetní technika na Faktultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava.

Technické znalosti a dovednosti

Android, Kotlin, Java

Python

C++

JavaScript

PHP

C#

SQL

HTML, CSS

O mně

Nabízené služby

Vývoj mobilní aplikace

Kompletní návrh a tvorba nativní aplikace pro Android.

Vývoj serverové aplikace

Návrh a vývoj API nebo jiné služby v jazyce Python nebo PHP.

Tvorba webu

Návrh a implementace webové prezentace na míru včetně zajištění hostingu.

Správa serveru

Pronájem a správa dedikovaného nebo virtuálního serveru na platformě Linux.

Reference

5 Minute Journal - Daily Gratitude & Mood Tracker

březen 2020 - současnost

Jde o kompletně přepracovanou verzi populární aplikace Five Minute Journal v moderním designu a s novými funkcemi. Aplikace slouží pro zaznamenávání každodenních zážitků a nálady. Mezi nové funkce patří - ke každému dni možnost nahrát až 4 fotografie a krátké video, sledování nálady, funkce pro připomínání minulých zážitků, nová sekce pro poznámky a uživatelsky definovaná otázka.

Použité technologie: Firebase, Revenuecat, Navigation Component, Room, LiveData, Epoxy, Kotlin

Aplikace je ke stažení v Google Play a nahradila původní aplikaci Five Minute Journal. Vyvinuto pod Userbrain Ltd. pro Intelligent Change LLC.

Get it on Google Play

EIN Presswire

listopad 2019 - únor 2020

Jednoduchá aplikace pro agregátor zpráv EIN News, která slouží jako mobilní RSS čtečka. Aplikace podporuje i systémový noční režim, pro důležité zprávy zobrazuje push notifikace z Firebase.

Aplikace je dostupná v obchodě Google Play a v současné době je již spravována jiným vývojářským týmem.

Get it on Google Play

Slovní mrak pro MUO

prosinec 2019 - leden 2020

Tato audiovizuální instalace byla vytvořena pro výstavu Pokus o maximální přiblížení KE 3171 O 96, která probíhala v Arcidiecézním muzeu Olomouc od 23. 1. do 8. 3. 2020.

Návštěvníci výstavy měli k dispozici nahrávací kabinku, ve které byl umístěn tablet s mikrofonem. Do tabletu prostřednictvím vytvořené mobilní aplikace mohli volně vyslovit své myšlenky o vystavovaném obrazu, tato nahrávka byla následně převedena na text, analyzována a odeslána na server Firebase.

Pořízená nahrávka pak byla okamžitě promítána na zeď v prostorách výstavy ve formě slovního mraku. Vizualizaci slovního mraku v prostorách výstavy vytvořilo studio Lunchmeat.

Součástí aplikace dále byla vizualizace, která byla umístěna ve výloze budovy Muzea umění Olomouc (Galerie 9:16pm). Každý večer zde byly po celou dobu výstavy promítány všechny nahrávky z aktuálního dne pořízené na výstavě v AMO. Vizualizace byla vytvořena v JavaScriptu a stejně jako mobilní aplikace využívá Firebase Realtime Database.

Celý systém lze spravovat v administračním rozhraní Firebase, kde je možné mazat vulgární a nevhodná slova a přidávat je na seznam zakázaných slov.

Port (Naberte kurz)

červenec 2019 - říjen 2019

Aplikace pro pomoc hráčům hazardních her a evidenci časových a finančních prostředků věnovaných hraní. Umožňuje nastavit výši volných peněz na daný měsíc a sledovat jejich vývoj v přehledných grafech. V případě potřeby se může uživatel přímo v aplikaci obrátit na pomoc odborného pracovníka skrze jednoduchý chat.

Aplikaci jsem vyvinul pro Společnost Podané ruce o.p.s. v rámci projektu Naberte kurz. Náplní práce byla kompletní dodávka mobilní aplikace včetně analýzy, UX designu, administrace a dokumentace.

Použité technologie a knihovny: Kotlin, Epoxy, Room, Firebase

Get it on Google Play

WD Driver

únor 2019 - současnost

Aplikace vyvinutá pro společnost Princip a.s. určená pro uživatele sdílených firemních vozidel zapojených do systému Webdispečink. Aplikace komunikuje s vestavěnou Bluetooth jednotkou v autě a umožňuje se uživateli automaticky přihlásit jako řidič nebo osádka vozidla, případně vyplnit i druh a účel jízdy. Aplikace nahrazuje nutnost mít fyzickou čipovou kartu pro přihlášení k vozidlu.

Aplikace je vyvíjena v jazyce Kotlin a je dostupná na Google Play ve fázi veřejného beta testování.

Get it on Google Play

Moje Olomouc

září 2018 - současnost

Oficiální mobilní aplikace města Olomouce s unikátním kalendářem akcí. Aplikace je určena jak pro občany, tak i studenty a turisty. Kromě kalendáře akcí, ve kterém je možné události filtrovat podle typu, obsahuje také seznam aktualit z města a univerzity a interaktivní mapu Olomouce s vyznačením kulturních míst, památek, úřadů, apod. Aplikace umožňuje rychlý nákup jízdenek na MHD a parkovacích lístků se zapamatováním registrační značky vozidla.

Moje práce spočívala v převzetí rozpracované rané verze Android aplikace a dokončení projektu do stádia vydání. V současné době poskytuji podporu a vyvíjím nové funkce aplikace dle přání zákazníka.

Aplikace je od začátku vyvíjena v jazyce Kotlin.

Get it on Google Play

FestApp

červen 2018 - současnost

Mobilní aplikace pro návštěvníky festivalů a konferencí, jednotlivé aplikace jsou vždy vyvíjeny na zakázku avšak na stejné platformě.

Mám na starosti vývoj klientské části pro Android, kde jsem převzal již funkční projekt a postupně provádím migraci kódu z Javy do Kotlinu a pracuji na modernizaci architektury a uživatelského rozhraní, implementuji novou funkčnost dle přání jednotlivých zákazníků.

Jednotlivé implementace

Noc vědců 2018 a 2019
Studuj Přírodovědu na Karlovce 2019 a 2020
Studuj na UP 2019 a 2020
Dny evropského dědictví Olomouc 2018
Studuj Matfyz 2019 a 2020

MyGearVault

červen 2018 - současnost

Aplikace pro profesionální fotografy pro evidenci svých zařízení a příslušenství. Uživatelé si pro své vybavení mohou po vyplnění dotazníku sjednat pojištění přímo v aplikaci.

Mám na starosti podporu Android verze projektu a přidávání nových funkcí, aplikace je psaná v jazyce Kotlin.

Get it on Google Play

Unapp

duben 2018 - červen 2018

Aplikace vyvinutá pro americký startup Bake Shop Labs, LLC určená k objednávání služeb z agregátoru MINDBODY. Uživatel v aplikaci navštěvuje stránky jednotlivých podniků a spravuje svá členství, předplatné nebo objednává další služby.

Měl jsem na starosti vývoj Android aplikace podle již existující iOS verze. Vzhled jednotlivých podnikových stránek v aplikaci je získáván z API a uživatelské rozhraní je kompletně generováno za běhu aplikace. Aplikace je kompletně napsaná v jazyce Kotlin a využívá knihoven jako Room, RxJava, Dagger, Retrofit a další.

Get it on Google Play

Five Minute Journal

leden 2018 - únor 2021

Mobilní aplikace pro zaznamenávání každodenních zážitků vyvíjená pod hlavičkou Userbrain Ltd. pro kanadský startup Intelligent Change. Aplikaci používá denně několik tisíc lidí.

Android verzi tohoto projektu jsem převzal ve fázi supportu, má práce tedy spočívá v údržbě existujícího Java kódu, opravě chyb a přidávání nových funkcí dle přání zákazníka.

Get it on Google Play

Gienger - Závoz

březen 2017 - září 2017

Aplikace vyvinutá v rámci AutoContu určená pro řidiče kurýrní služby. Řidič si po přihlášení stáhne svou trasu s dodacími listy v PDF. Následně provádí doručování zboží. V aplikaci je možné zobrazit zrychleně položky dodacího listu pro rychlé vyskladnění.

Umožňuje online ohlásit nepředání zboží dispečinku společnosti výběrem z několika důvodů nepředání. Řidič si může jednotlivé zastávky zobrazovat na mapě. Při doručování je možné zákazníka identifikovat pomocí zákaznické karty nebo osobního dokladu. Po identifikaci zákazníka je zobrazeno PDF s dodacím listem, zákazník dodací list zkontroluje a na tabletu biometricky podepíše (napojení na aplikaci Signotec SignoSign Mobile 2).

V případě zjištění chyby v dodacím listu je umožňena úprava počtu položek, oznámení poškození zboží a přiložení fotografie. Poté je vygenerován opravný dokument s vadnými položkami, který je biometricky podepsán řidičem a zákazníkem.

Všechny dokumenty se v případě dostupnosti internetového připojení ihned synchronizují se servery společnosti. Aplikace je schopna pracovat kompletně offline, všechny dokumenty je možné synchronizovat i později bez narušení procesu dodávání zboží.

Měl jsem na starost jak kompletní Android aplikaci, tak z části i backend na architektuře .NET hostovaný v IIS.

ÚVN - Aplikace pro zdravotní sestry

únor 2017 - červenec 2017

Aplikace pro zdravotní sestry pro Ústřední vojenskou nemocnici v Praze vyvinutá v rámci AutoContu. Při přihlášení si sestra vybere své pracoviště. Poté chodí po pacientech a provádí měření fyziologických funkcí. V aplikaci vybere pacienta ze seznamu a poté zapisuje naměřené hodnoty. Aplikace je napojena na interní systém nemocnice.

V systému lze jednoduše definovat další formuláře, které budou sestry v aplikaci vyplňovat. U definovaných položek formuláře lze přejetím prstu doleva zobrazit předchozí hodnoty této položky u konkrétního pacienta. Sestra tak vidí například vývoj tělesné teploty za posledních 24 hodin.

MDČR - STK

srpen 2016 - září 2016, duben 2017

Aplikace vyvinutá v AutoContu pro stanice technické kontroly, napojena na systém CIS používaný ve stanicích STK.

Umožňuje technikům pořizovat fotografie při kontrole vozidla na mobilním zařízení a synchronizovat je na lokální server a do systému CIS. Odpadá tak nutnost nahrávat fotografie kabelem do PC.

Aria2-remote

červen 2016

Aplikace vznikla jako projekt do předmětu Tvorba aplikací pro mobilní zařízení 2 na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Aria2-remote umožňuje vzdálenou správu stahování v download manažeru Aria2 z pohodlí vašeho Android zařízení.

Aria2 podporuje stahování souborů z protokolů HTTP/HTTPS, FTP, SFTP, Metalink a BitTorrent.

Stáž ve společnosti AutoCont CZ a.s.

říjen 2015 - červen 2016

V rámci své bakalářské práce jsem pro firmu AutoCont CZ a.s. vytvářel interní demo aplikace pro obchodníky. Jednalo se o hybridní multiplatformní aplikace vyvinuté ve frameworku Ionic.

Byly vytvořeny tři typy aplikací - synchronizace dokumentů, mapové podklady a navigace po areálu a generování mobilních formulářů v systému Kentico CMS.

Použité technologie: JavaScript, AngularJS, Ionic

BIG Lockscreen

červen 2015 - leden 2016

Nevydaná aplikace BIG Lockscreen. Velká a jednoduchá zamykací obrazovka, zobrazuje čas, stav baterie a signálu a notifikace (propojení s BIG Notifications).

BIG Notifications

listopad 2014 - červen 2015

Zobrazení a ovládání systémových notifikací ve zvětšeném formátu pro důchodce a zrakově postižené. Vytvořeno pro BIG Launcher.

Get it on Google Play

BIG Alarm

září 2014 - říjen 2014

Jednoduchý budík pro důchodce a zrakově postižené. Doplňková aplikace BIG Launcheru. Vyvinuto pro společnost 2BIG s.r.o.

Get it on Google Play

Websurf.cz

leden 2014 - červen 2014

Aplikace na zakázku pro reklamní systém Websurf.cz. Aplikace zobrazuje náhodné webové stránky zařazené do systému, přihlášený uživatel za prohlížení stránek získává kredity, které může využít pro zařazení vlastního webu do systému a generování umělé návštěvnosti.

Aplikace umožňuje “surfovat” i na pozadí. Systém a aplikace fungují i pro přehrávání YouTube videí.

Get it on Google Play

Mobile TetriNET

září 2012 - květen 2013

Jedna z mých prvních aplikací pro OS Android, vytvořena v rámci maturitní práce na VOŠ a SPŠE Olomouc. TetriNET klient až pro 6 hráčů.

Jedná se o modifikaci klasické hry Tetris, kde mezi sebou hráči soupeří a jejich cílem je vyřadit ostatní hráče. K tomu jim slouží různé speciální bloky, které mohou ostatním hráčům ovlivňovat hrací pole.

Aplikace byla vyvinuta ve frameworku Kivy v jazyce Python. Z obchodu Google Play byla stažena z důvodu údajného porušení autorských práv.